SYMPOIESIS II (#1)
SYMPOIESIS II (#1)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 40.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#2)
SYMPOIESIS II (#2)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 32.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#3)
SYMPOIESIS II (#3)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 25.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#4)
SYMPOIESIS II (#4)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 29.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#5)
SYMPOIESIS II (#5)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 30CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#6)
SYMPOIESIS II (#6)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 27.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#1)
SYMPOIESIS II (#2)
SYMPOIESIS II (#3)
SYMPOIESIS II (#4)
SYMPOIESIS II (#5)
SYMPOIESIS II (#6)
SYMPOIESIS II (#1)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 40.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#2)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 32.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#3)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 25.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#4)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 29.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#5)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 30CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

SYMPOIESIS II (#6)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 27.5CM

2019

PHOTOGRAPHY: GABRIELA SILVEIRA

show thumbnails